បណ្ណសារ

បណ្ណសារ សំរាប់ ចំណាត់ក្រុម ‘គន្លឹះខ្លីៗ Tips’

5 things to remind yourself daily to become a successful person

ខែកក្កដា 12, 2013 បញ្ចេញមតិ

image

ចំណាត់ក្រុម ៖គន្លឹះខ្លីៗ Tips, ចំណេះដឹង Knowledge, អនុសាសន៍ Advices ពាក្យ​គន្លឹះ៖

Work-Life Balance: A Message For A Professional

ខែ​មីនា 12, 2008 មតិ 7

Today, when I check my email inbox I have found a message from my former colleague, in which it contains touching story that a professional should consider. After I went through the story, it makes me awakening. Actually, this story is not new to me. It buzzes around my ears. It used to be brought up for discussion in the staff meeting at my workplace. Whatever you are, a employer, a professional, an IT specialist, a teacher, a journalist, a engineer, a laborer, a mechanic, or a waiter, … please spend just a few minute to go through the below story and think about it.

A small touching story mainly for professionals. ..

A man came home from work late, tired and irritated, to find his 5-year old son waiting for him at the door.

SON: “Daddy, may I ask you a question?”

DAD: “Yeah sure, what is it?” replied the man.

SON: “Daddy, how much do you make an hour?”

DAD: “That’s none of your business. Why do you ask such a thing?” the man said angrily.

SON: “I just want to know. Please tell me, how much do you make an hour?”

DAD: “If you must know, I make Rs.100 an hour.”

SON: “Oh,” the little boy replied, with his head down.

SON: “Daddy, may I please borrow Rs.50?”

The father was furious, “If the only reason you asked that is so you can borrow some money to buy a silly toy or some other nonsense, then you march yourself straight to your room and go to bed. Think about why you are being so selfish. I work hard everyday for such this childish behavior.”

The little boy quietly went to his room and shut the door.

The man sat down and started to get even angrier about the little boy’s questions. How dare he ask such questions only to get some money?

After about an hour or so, the man had calmed down, and started to think: Maybe there was something he really needed to buy with that Rs.50 and he really didn’t ask for money very often.

The man went to the door of the little boy’s room and opened the door.
“Are you asleep, son?” He asked.

“No daddy, I’m awake,” replied the boy.

“I’ve been thinking, maybe I was too hard on you earlier” said the man.

“It’s been a long day and I took out my aggravation on you.. Here’s the Rs.50 you asked for.”

The little boy sat straight up, smiling. “Oh, thank you daddy!” He yelled.

Then, reaching under his pillow he pulled out some crumpled up bills.
The man saw that the boy already had money, started to get angry again.
The little boy slowly counted out his money, and then looked up at his father.

“Why do you want more money if you already have some?” the father grumbled.

“Because I didn’t have enough, but now I do,” the little boy replied.

“Daddy, I have Rs.100 now. Can I buy an hour of your time? Please come home early tomorrow. I would like to have dinner with you.”

The father was crushed. He put his arms around his little son, and he begged for his forgiveness.

It’s just a short reminder to all of you working so hard in life. We should not let time slip through our fingers without having spent some time with those who really matter to us, those close to our hearts.

Do remember to share that Rs.100 worth of your time with someone you love.

If we die tomorrow, the company that we are working for could easily replace us in a matter of days.

But the family & friends we leave behind will feel the loss for the rest of their lives. And come to think of it, we pour ourselves more into work than to our family.

Please bear it mind that although you are so successful at work, you are still a loser in family if you fail to manage your work-life balance. Remember that more working hours don’t mean more productivity.

ត្រៀម​ខ្លួន​សំរាប់​អាហារូបករណ៍

ខែ​មីនា 9, 2008 មតិ 15

ដោយ​កម្មវិធី​សិក្សា និង​គុណភាព​សិក្សា​នៅ​តាម​បណ្តារ​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍​មាន​កំរិត​ខ្ពស់ និង​ត្រូវ​បាន​គេ​ទទួល​ស្គាល់ និស្សិត​ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​រូប​តែងតែ​ស្រមៃ និង​ខិតខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ដើម្បី​ទទួល​បាន​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​ទៅ​តាម​មហាវិទ្យាល័យ រឺ​សកលវិទ្យា​នៅ​តាម​បណ្តារ​ប្រទេស​ជឿន​លឿន​ទាំង​នោះ​ដូច​ជា​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ជប៉ុន អូស្រ្តាលី កាណាដា សឹង្ហបុរី បារាំង​… ។ល៕ ប៉ុន្តែ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​តាម​បណ្តារ​ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​ឆ្លង​កាត់​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​និង​ព្យាយាម​យ៉ាង​ខ្លាំង ពីព្រោះ​ថា​ចំនួន​កៅអី​សំរាប់​និស្សិត​ដែល​ត្រូវ​ជ្រើសរើស​គឺ​មាន​កំណត់។ ដូច្នេះ​តើ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​អាហារូបករណ៍​ទាំង​នោះ?

បើ​យោង​តាម​ការ​ស្រាវជ្រាវ និង​បទពិសោធន៍​របស់​អតីត​និស្សិត​ដែល​ធ្លាប់​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​សំរាប់​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ជាពិសេស​និស្សិត​ខ្មែរ ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​អាហារូបករណ៍​នៅ​សិក្សា​នៅ​បរទេស និស្សិត​ទាំង​អស់​គួរ​តែ​រៀបចំ​ខ្លួន និង​ត្រៀម​ខ្លួន ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

  1. ផ្នែក​សិក្សា ៖ ដើម្បី​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​បេក្ខជន​អាហារូបករណ៍​ដែល​ប្រកប​ដោយ​សក្តានុពល និស្សិត​ត្រូវ​តែ​ស្វ័យ​សិក្សា​ដើម្បី​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ការ​សិក្សា​ល្អ។ និស្សិត​ត្រូវ​ចង​ចាំ​ថា​អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​អាហារូបករណ៍​ភាគ​ច្រើន​គេ​ចង់​បាន​តែ​និស្សិត​ណា​ដែល​មាន​និទ្ទេស​ការ​សិក្សា (​ព្រឹត្តបត្រ​ពិន្ទុ​) ល្អ។
  2. ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ភាសារ​អង់គ្លេស ៖ វា​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​និស្សិត​មិន​អាច​ខ្វះ​បាន​ទាល់​តែ​សោះ​ដើម្បី​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​និស្សិត​អាហារូបករណ៍។ ពីព្រោះ​ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​អាហារូបករណ៍​ទាំង​អស់​គឺ​ទាមទារ​អោយ​បេក្ខជន​បង្ហាញ​នូវ​ភស្តុតាង​អំពី​សមត្ថភាព​ភាសារ​អង់​គ្លេស​ដូច​ជា​តាម​រយៈ​ការ​ធ្វើ​តេ្តស​ភាសារ​អង់​គ្លេស រឺ​ក៏​តំរូវ​អោយ​បេក្ខជន​ដាក់​ភ្ជាប់​មក​ជា​មួយ​នូវ​វិញ្ញាបណ្ណបត្រ​សមត្ថភាព​ភាសារ​អង់​គ្លេស (​TOEFL រឺ​IEL​)។ ដូច្នេះ​និស្សិត​ត្រូវ​តែ​ខិត​ខំ​រៀន​ភាសារ​អង់គ្លេស និង​ត្រៀម​ខ្លួន​អោយ​បាន​ល្អ​មុន​ពេល​ធ្វើ​តេ្តស​សមត្ថភាព​ភាសារ​អង់គ្លេស។
  3. បទពិសោធន៍​ការងារ ៖ សំរាប់​អាហារូបករណ៍​មួយ​ចំនួន (​ជា​ពិសេស​អាហារូបករណ៍​សំរាប់​មន្រ្តី​រាជការ រឺ​បុគ្គលិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​)​បេក្ខជន​ណា​ដែល​ធ្លាប់​មាន​បទពិសោធន៍​ការងារ​លើ​ជំនាញ រឺ​មុខវិជ្ជា​ដែល​គេ​កំពុង​តែ​ដាក់​ពាក្យ អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​យក​ទៅ​ពិចារណារ​មុន។ ដូច្នេះ​អ្នក​គួរ​តែ​ព្យាយាម​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​អាច​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ការងារ​លើ​ជំនាញ​របស់​អ្នក​មិន​ថា​តាម​រូប​ភាព​ជា​អ្នក​ស្មគ្រ័​ចិត្ត (​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​តាម​បណ្តារស្ថាប័នមួយ​ចំនួន​គេ​ទទួល​បុគ្គលិក​ស្មគ្រ័​ចិត្ត តួយ៉ាង​ដូច​ជា​អង្គការ YouthStarCambodia​និង UNDP Cambodia ជា​ដើម​) រឺ​ក៏​ជា​បុគ្គលិក​ពេញ​សិទ្ធិ​ឡើយ។
  4. លិខិត​អនុសាសន៍ រឺ​លិខិត​សរសើរ ៖ ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​អាហារូបករណ៍​គឺ​ទាមទារ​អោយ​បេក្ខជន​រក​អ្នក​ធានា (​អ្នក​ផ្តាំ​ផ្ញើរ រឺ​ចេញ​Recommendations​)។ វា​នឹង​រឹត​តែ​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​ថែម​ទៀត​សំរាប់​ពាក្យ​សុំ​អាហារូបករណ៍​របស់​អ្នក ប្រសិន​បើ​អ្នក​អាច​រក​អ្នក​ធានា​ណា​ដែល​មាន​កេ្តតស័ព្ទ បទពិសោធន៍​ច្រើន និង​ជំនាញ​ដូច​ដែល​អ្វី​ដែល​អ្នក​កំពុង​តែ​ដាក់​ពាក្យ។ អ្នក​ធានា​ទាំង​នោះ​អាច​ជា ប្រធាន ជំនាញការ ទីប្រឹក្សា ឬ​ក៏​សាស្រ្តាចារ្យ​របស់​អ្នក។
  5. ផែនការ​សិក្សា រឺ​ស្រាវជ្រាវ ៖ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​អាហារូបករណ៍ គេ​នឹង​តំរូវ​អោយ​អ្នក​សរសេរ​នូវ​ផែនការ​ស្រាវជ្រាវ ឬ​ក៏​សិក្សា​របស់​អ្នក​ជា​មិន​ខាន។ ផែនការ​សិក្សា ឬ​ស្រាវជ្រាវ វា​គឺ​ជា​ផ្លួវ​ដើរ​មួយ​សំរាប់​តំរង់​ទិស​ក្នុងការ​សិក្សារ​របស់​អ្នក។ ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​គេ​តំរូវ​អោយ​បេក្ខជន​សរសរ​វា។ ជា​ទូ​ទៅ​ផែនការ​សិក្សា រឺ​ស្រាវជ្រាវ ត្រូវ​តែ​ប្រាកដ​ប្រជា ច្បាស់​លាស់ និង​ត្រូវ​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ប្រធាន​បទ​មុខ​វិជ្ជា​ដែល​អ្នក​កំពុង​តែ​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​អាហារូបករណ៍។ ជា​ការ​ល្អ​អ្នក​គួរ​តែ​យក​ផែនការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​របស់​អ្នក​ទៅ​ប្រឹក្សា​ជាមួយ​នឹង​អ្នក​ដែល​មាន​បទ​ពិសោធន៍​លើ​មុខ​ជំនាញ​ដែល​អ្នក​កំពុង​ដាក់​ពាក្យ។​ម្យ៉ាង​ទៀត ប្រសិន​បើ​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន ​អ្នក​គួរ​តែ​ទៅ​ប្រឹក្សា​ផង​ដែរ​ជាមួយ​នឹង​អតីត​និស្សិត​ដែល​ធ្លាប់​ជាប់​អាហារូបករណ៍។
  6. ទំនាក់​ទំនង និង​ការ​ប្រមូល​ព័ត​មាន​អំពី​អាហារូបករណ៍ ៖ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​អាហារូបករណ៍​គឺ​មាន​ស្ទើរ​តែ​នៅ​គ្រប់​ទី​កន្លែង។ តាម​រយៈ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការណ៍​អន្តរជាតិ បណ្តារ​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍​ជា​ច្រើន​បាន​បង្កើត​នូវ​មូលនិធិ​អាហារូបករណ៍​សំរាប់​ជួយ​និស្សិត​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ពី​បណ្តារ​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​អាច​មាន​ឧិកាស​បាន​ក្រៀប​យក​ចំណេះដឹង និង​បទពិសោធន៍​ពី​ភាព​រីក​ចំរើន និងការអភិវឌ្ឍន៍។ ភាគ​ច្រើន​នៃ​ព័តមាន​អំពី​អាហារូបករណ៍​គឺ​អាច​រក​បាន​នូវ​តាម​បណ្តារ​សារព័តមាន ទស្សនាវដ្តី ទូរស្សន៍ វិទ្យុ​ក្តារព័តមាននៅ​តាម​គ្រឹះស្ថានអប់រំ និង​ជា​ពិសេស​គឺ​មាន​គេហរទំព័រ។ ប៉ុន្តែ​មាន​ប្រភព​មួយ​ទៀត​ដែល​និស្សិត​អាច​ទទួល​បាន​នូវ​ព័តមាន​ដ៏​មាន​តំលៃ និងច្បាស់​លាស់​នោះ​គឺ​អតីត​និស្សិត​ដែល​ធ្លាប់​ជាប់​អាហារូបករណ៍។ ការ​ទទួល​យក​ព័តមាន និង​អនុសាសន៍​ពី​គាត់​គេ​ពិត​ជា​អាច​ជួយ​និស្សិត​អោយ​កាន់​តែ​មាន​ពន្លឺ​កាន់​តែ​ច្បាស់​ថែម​ទៀត​អំពី​អាហារូបករណ៍។

អ្វី​ខាង​លើ​នេះ​វា​គ្រាន់​តែ​ជា​កត្តា​សំខាន់​ៗ​មួយ​ចំនួន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ វា​អាច​នៅ​មាន​កត្តា​ច្រើន​ទៀត​ដែល​អាច​ជួយ​អោយ​អ្នក​ឈ្នះ និង​ទទួល​បាន​នូវ​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​បរទេស។ អ្វី​ដែល​សំខាន់​ដែល​អ្នក​គឺ​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​នោះ​គឺ ​សិក្សា​អំពី​តំរូវការ និង​លក្ខខ័ណ្ឌ​របស់​អាហារូបករណ៍​ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​ពាក្យ។ ជាពិសេស​គឺ​អ្នក​គួរ​តែ​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធី​ឧទ្ទេសនាម​ណែនាំ​អំពី​អាហារូបករណ៍។

តើ​អ្នក​ចង់​បាន​អហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​បរទេស​ដែរ​ឬ​ទេ? បើ​អ្នក​ចង់ តើ​អ្នក​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​ហើយ​ឬ​នៅ​សំរាប់​អាហារូបករណ៍​នោះ​? ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ទាន់​បាន​រៀប​ចំ​ខ្លួន​នៅ​ឡើយ​ទេ សូម​ចាប់​ផ្តើម​ពី​ពេល​នេះ​ទៅ?

គេហរទំព័រ​អាហារូបករណ៍​សំរាប់​និស្សិត​ខ្មែរ

សូម​ចែក​រំលែក​បទពិសោធន៍​របស់​អ្នក​នៅ​ទី​នេះ ដើម្បី​ជា​ជំនួយ​ដល់​និស្សិត​ខ្មែរ​ជំនាន់​ក្រោយ​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​បាន​អហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​បរទេស។

ឯកសារ​យោង ៖ ទស្សនាវដ្តី G21

សំនួរ​ដែល​គេ​ចូលចិត្ត​សួរ​បំផុត​នៅ​ពេល​សំភាសន៌​ការងារ

ខែធ្នូ 22, 2007 មតិ 15

ក្រោយ​ពី​ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិសាធន៍​ច្រើន​លើក​ច្រើន​សា​​ក្នុងការ​សំភាសន៍ការងារ «​ពេល​ខ្លះ​ក៏​ធ្លាក់ ពេល​ខ្លះ​ក៏​ជាប់ :D»​ និង​ស្រាវ​ជ្រាវ​អត្ថបទ​​មួយ​ចំនួន​ស្តី​ពី​កិច្ចសំភាសន៌​ការងារ ខ្ញុំ​យល់​ថាខ្ញុំ​គួរ​តែ​ដក​ស្រង់ និងសងេ្ខប​ខ្លឹមសារ​អត្ថបទ​​ទាំង​នោះ​ទុក​ជា​ការ​រំលឹក​ដាស់​តឿន និងជា​គំនិត​សំរាប់​ខ្ញុំ និង​អ្នក​ដែល​បាន​អាន​ប្រកាស​នេះ​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​ជាស្រេច​ដើម្បី​អាចទទួល​ជោគ​ជ័យ​ក្ន្ុង​ការ​សំភាសន៌​ការងារ។

ជាទូទៅ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង រឺ​និយោជក​តែងតែ​ចង់​បាន​នូវ​និយោជិតដែល​ប្រកប​ដោយ​សមត្ថភាព​ដើម្បី​មក​ជួយ​ការងាររបស់​គេ។ ដូច្នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​បុគ្គល​មួយ​រូប​ដែល​មាន​លក្ខណះ​សម្បត្តិគ្រប់​គ្រាន់ និង​មាន​សមត្ថភាព គឺ​គេ​ត្រូវ​ការចំរាញ់យកបុគ្គល​នោះពី​មនុស្ស​រាប់​រយ​ រឺ​រាប់​ពាន់នាក់។ ក្ន្ុង​ការ​ចំរាញ់​ជ្រើស​រើស គេ​តែង​តែ​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​វិធីសាស្រ្ត​ ២ យ៉ាង​គឺ​ការ​ធ្វើ​​ត្តេស​សមត្ថភាព និង​សំភាសន៍​ផ្ទាល់​មាត់។

តាម​ពិត​ទៅ​គ្រប់​ការ​សំភាសន៍​គឺ​មានលក្ខណះ​ខុសៗ​គ្នា ជាពិសេស​គឺ​សំនួរ។ ក្នុង​នាម​ជា​បេក្ខ​ជន​មួយរូប​ យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​គឺ​ពិត​ជាចង់​ដឹង​ថា​តើ​គេ​នឹង​សួរ​សំនួរ​អ្វី​ខ្លះមក​យើង។ ខណះ​ពេល​ដែល​យើង​មិន​អាច​ទាយ​ដឹង​ជា​មុន​ថា​តើ​សំនួរ​អ្វី​ខ្លះ​ដែល​គេ​នឹង​សួរ​​ក៏​ដោយ ប៉ុន្តែ​យើង​ក៏​ត្រៀម​ខ្លួន​ជា​មុនដោយ​ត្រៀម​ទុក​នូវ​ចំលើយ​សំរាប់​សំនួរ​ដែល​អ្នក​គ្រប់​គ្រង រឺ​និយោជក​ចូល​ចិត្ត​​សួរ​បំផុត​​នៅ​ពេល​សំភាសន៌​ការងារ។​ សំនួរដែល​គេនិយម​សួរ​បំផុត និង​ប្រ​ហែល​ជា​មិន​ដែល​ខានពេល​សំភាសន៌​ការងារ​នោះ​គឺ ៖

១. សូម​អ្នករៀប​រាប់​អំពី​ខ្លួន​អ្នក​ – ចំណុច​ខ្លាំង និងចំណុច​ខ្សោយ «Tell me a little about yourself? OR Can you tell me a bout yourself? AND What are your strengths and weakness?»

២. ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អ្នក​ចង់​បំរើ​ការ​នៅ​ទីនេះ? «Why do you want to work here?»

៣. ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អ្នក​ឈប់​ពី​ការងារ​បច្ចុប្បន្ន​ (ការងារចុង​ក្រោយ) របស់​អ្នក «Why did you leave your last job?»

៤. តើ​អ្នក​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា និង​កិច្ចការ​លំបាក​ដោយ​របៀប​ណា?​ «How do you handle diffcult taks? OR Give me an example of a time when you had to think out of the box?»

៥. តើ​អ្នកគិត​ថា​ហេតុ​ដូចម្តេច​បាន​ជា​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​យក​អ្នក? «Why should we hire you? OR What can you do for usethat other candidates can’t?»

៦. តើ​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​អ្វី រឺ​ក្លាយ​ជា​អ្វី​ក្ន្ុង​រយះ​ពេល​ ៥ ឆ្នាំ​ទៀត? «​Where do you see yourself in five years?»

៧. តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​អ្វី​ចង់​សួរ​ខ្ញុំ​វិញ​ទេ? «Do you have any questions for me?»

ក្រៅ​ពី​សំនួរ​ទាំង​ប៉ុន្មាន​ខាង​លើ​នេះ សំនួរផ្សេង​ទៀត​​ដែល​​អ្នក​គ្រប់​គ្រង រឺ​និយោជក​នឹង​សួរ​នោះ​គឺ​ច្រើន​តែ​ទាក់​ទង​នឹង​ការងារ​ និង​កាតព្វ​កិច្ច​ដែល​​មាន​ចែង​នៅ​ក្នុង​លក្ខខ័ណ្ឌ​ការងារ (ToRs រឺ Job Descriptions) សំរាប់​តួ​នាទី​​របស់​អ្នក​ដែល​គេ​ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​នឹង។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​អាច​ប្រុង​ប្រៀប និងត្រៀមចំលើយ​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ខ្លួន​អ្នក​​ជាមុន​សំរាប់​សំនួរ​ខាងលើ ខ្ញុំ​គិត​ថា​អ្នក​នឹង​ធ្វើ​បាន​ល្អ​បំផុត និងទទួល​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការសំភាសន៍​ជា​មិន​ខាន។

អ្វី​ខាង​លើ​ដែល​ខ្ញុំ​លើក​យក​​មក​ចែក​រំលែក​នេះ​ គ្រាន់​តែ​ជា​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់​ធ្លាប់​បាន​សិក្សា​ពី​អ្នក​និពន្ធផ្សេងៗ និងបទ​ពិសោធន៍​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដែល​​ខ្ញុំ​បាន​ឆ្លង​កាត់​ពេល​សំភាសន៌​ការងារ។ ជាពិសេស​ជាមួយ​នឹង​ការងារ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​​ប្រលង​ក្នុង​រយះកាល ២ ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ។

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជាតំណរ​ដែល​អ្នក​អាច​ចូលទៅ​អាន​អត្ថ​បទ​ផេ្សងៗ​ស្តី​ពី​ប្រធាន​បទ​ខាង​លើ។

តាម​ដាន​មតិ (Comment) របស់​អ្នក​ក្នុង WordPress

ខែធ្នូ 6, 2007 មតិ 9

ខ្ញុំ​គិត​ថា​មាន​បង​ប្អូន​​ម្ចាស់​ប្លក់​ WordPress យើង​ខ្លះធ្លាប់​បាន​ដឹង​រួច​មក​ហើយ​ពី​វិធី​តាមមតិ​នៅ​ក្នុង WordPress។ ប៉ុន្តែ​ដើម្បី​ជា​ជំនួយ​ដល់​អ្នក​ដែល​មិន​ទាន់​ដឹង​ ខ្ញុំ​សូម​បង្ហាញ​ជូន​អំពី​វិធី​ក្នុងការ​តាម​ដាន​មតិ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ដក់​ស្រង​ចេញ​ពី​ WordPress។

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ចូល​ទៅ​កាន់​ប្លក់​របស់​នរណា​ម្នាក់​ ហើយ​អ្នក​បញ្ចេញ​មតិ (comment) ​អ្នក​ប្រាកដ​ជា​ចង់​តាម​ដាន​ថា​តើ​ម្ចាស់​ប្លក់​ រឺ​អ្នក​ដទៃ​ទៀត​បាន​​ឆ្លើយ​តប រឺបញ្ចេញ​មតិ​​បន្ទាប់​ពី​អ្នក​រឺ​ក៏​អត់។

ជា​មួយ​នឹង​ WordPress អ្នក​អាច​តាម​ដាន​បាន​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ចូល​ទៅ​កាន់​ប្លក់​នោះមើល​ក៏​បាន​ដែរ។ WordPress បាន​បង្កើត​នូវ​មីនុយ​មួយ​ដែល​ហៅ​ថាMy Comments «វិចាររបស់​ខ្ញុំ»។ វា​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅក្រោម​មីនុស index «ទូបញ្ជា»។ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ចុច​លើ​មីនុយ​​វិចារ​របស់​ខ្ញុំ វា​នឹង​បង្ហាញ​នូវ​មតិ​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ចេញគ្រប់​​ប្លក់​​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្លាប់​ចូល​ទៅ​បញ្ចេញ​មតិ​កន្លង​មក។ វា​នឹង​បង្ហាញ​រាល់មតិ​ដែល​បាន​នរណា​ម្នាក់​បាន​បញ្ចេញ​មុន និង​ក្រោយ​អ្នក។

ដកស្រង់ និង​ប្រែ​សំរួល​ចេញ​ពី ៖ WordPress, New Feature: My Comments

IT Tip: How to Improve Paging File Performance

ខែមិថុនា 11, 2007 បញ្ចេញមតិ

Virtual memory is created using a special file called a swap file or paging file. Here the operating system will write the least recently used data in the memory to free memory for other programs. In case you think you can improve your system’s performance by having a large page file, think again.

The speed of the memory is much, much higher than the speed of a hard disk, so as long as you use the paging file, there will always be performance degradation. However, if you have more than 256MB of RAM, use this tweak to considerably improve your performance. The main idea is to use all the memory before using the paging file.

1. Go to Start -> Run.

2. Type msconfig and click OK.

3. Click on the System.ini tab.

4. Expand the 386enh tab.

5. Click on new then in the blank box type ConservativeSwapfileUsage=1.

6. Click OK, then restart your computer for the setting to take effect.

Source: Helpero

New! Yahoo! Messenger for the Web BETA

ខែមិថុនា 1, 2007 មតិ 5

yahoo-web-based-messenger.jpgDo you want to stay connected with your friends anytime from any web browser? What if you don’t have Yahoo! Messenger installed on your PC. A new Web-Based-Yahoo! Messenger will make it possible. No download is required. What you need to do is to use any web browser such as Internet Explorer or Firefox and go online at http://webmessenger.yahoo.com/

Features:

  • Instant message with your Yahoo! and Windows LiveTM Messenger friends
  • Anytime access to your contacts and message history; great for at work or travel
  • Available in multiple languages including

Have fun !!!

Making an Effective Oral Presentation

ខែតុលា 17, 2006 បញ្ចេញមតិ

Presentation is unavoidable activity in our daily life either in study or work. For instance, while you are taking a course of Macro, the lecturer may give you an oral presentation assignment on Cambodia GDP growth to the class. Other, if you are a marketing manager of a company, you may request to conduct an oral presentation on Current Customer Satisfaction on Your Company Product to the executive committee during quarterly meeting. Hence, when making an oral presentation in any places, you must know your subject well and convince your audience that they have something to gain from listening to you.

How to make a good oral presentation that can attract your audience attention? And to have them something from your presentation. The following statement will help you to make an effective oral presentation.

1. Be prepared. Research your subject to ensure that you are knowledgeable. Practice your presentation until you feel comfortable.
Make sure you can present your information within whatever time limits you will have. Anticipate questions you may be asked and
prepare answers to these.

2. Know your audience. Tailor your presentation to your audience’s level of knowledge about the subject of your presentation, what they need to know, and their interests.

3. Be positive. Make it clear that you are knowledgeable and enthusiastic about your subject.

4. Don’t read your presentation. Talk to your audience. Use your notes as prompts as needed.

5. Provide examples. Try to make your presentation as concrete and “down to earth” as possible. Add appropriate anecdotes and humor
to drive home a point.

6. Use visual aids. Supplement what you say with visual aids such as handouts, charts, transparencies, and slides. Make sure that everyone can easily see the visual aids. Don’t use visual aids that are so complex that the audience will spend its time trying to read them instead of listening to you. Visual aids are supplements to what you say, not replacements for what you say.

7. Maintain eye contact. Shift your eye contact around the room so that everyone feels that you are talking to them.

8. Actively involve your audience. People can only listen so long without their attention wandering. Making your presentation interesting will help you to capture and keep your audience’s attention for a while, but you must do more. Build in some simple and quick activities for your audience so that they are actively involved in your presentation. Ask questions that you are confident your audience will be able to answer.

9. Use your voice effectively. Vary the tone of your voice and be careful not to talk too quickly.

10. End on a high note. Leave your audience feeling upbeat about what they have just heard.

Anyway, please bear in mind crucial things in making an oral presentation are clear understanding your subject to be presented and your audience. Be aware of these you will make an effective oral presentation. It is first thing to do.

Brought to you by: www.how-to-study.com

original

—–

តាមដាន

Get every new post delivered to your Inbox.